czwartek, 10 kwietnia 2008

Wzrost demokracji w mediach

Wielkie ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej wykazało, iż 97% respondentów uważa za zbędne istnienie wielu różnych gazet codziennych, gdyż wprowadza ono zamęt w społeczeństwie i utrudnia koncentrację wysiłków związanych z wykonaniem kolejnego Planu Pięcioletniego.

Rada Mędrców Unii Europejskiej pod przewodnictwem Aarona Blajfera, po wnikliwej analizie sytuacji, zdecydowała zlikwidować wszystkie dzienniki wydawane w językach etnicznych i zastąpić je jedną, wiarygodną, ogólnoeuropejską gazetą "Elective European Newspaper". Redagowanie i wydawanie gazety zlecono wypróbowanej i znanej z obiektywizmu spółce medialnej Abrahama i Fajgeli Blajferów "Global Intermedia". Rozprowadzaniem gazety zajmie się firma "European Comm" Dawida Blajfera.

Gazeta będzie wydawana w oficjalnym języku Unii Europejskiej, jiddish. Abonament będzie obowiązkowy dla wszystkich osób w wieku od 12 do 65 lat.

Rada Mędrców wyraża głębokie przekonanie, iż przyczyni się to do dalszej demokratyzacji mediów i wzrostu wolności słowa - zarazem ostrzegając, iż podawanie w wątpliwość jej decyzji grozi karą więzienia do dożywocia włącznie.