czwartek, 18 października 2007

Z dawna oczekiwane zmiany

III Sobór Watykański przyniósł Kościołowi od dawna oczekiwane zmiany, idące w kierunku unowocześnienia i demokratyzacji.

Komisja ds Wiary po przewodnictwem kard. Grossbauma ogłosiła m. in, iż:
  • diabeł nie istnieje
  • istnieje wiele dróg do zbawienia, wśród których najważniejszą jest judaizm
  • Talmud jest ważniejszy, niż Biblia
  • księża mogą się żenić i rozwodzić
  • dogmaty wiary muszą być zatwierdzane przez multikulturalne, wieloreligijne komisje drogą głosowania

Zarazem papież Joschka I ogłosił z pozycji nieomylności papieskiej, iż Jezusa ukrzyżowali Polacy.

Brak komentarzy: