niedziela, 17 lutego 2008

Problemy służby zdrowia

Mimo ogromnego postępu w dziedzinie ochrony zdrowia społeczeństwa unijnego, Sekretarz Generalny Ludowego Komisariatu Medycyny Społecznej, Kataw Zimmermann, przyznał ostatnio, iż nadal istnieją trudne do rozwiązania problemy.

Jak bowiem wynika ze statystyk Komisariatu, wciąż ponad 25% populacji dożywa wieku emerytalnego, który został ustalony na 75 lat, zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Ta bezproduktywna grupa obciąża zarówno system emerytalny, jak i służbę zdrowia, co jest przez resztę ludności ogólnie uznawane za zachowanie antysocjalne.

Wśród projektów zaradzenia tej uciążliwej i na dalszą metę niemożliwej do tolerowania sytuacji, wymienia się podniesienie wieku emerytalnego do lat 80-ciu, pozbawienie osób bezproduktywnych opieki zdrowotnej oraz humanitarną eutanazję ze znieczuleniem.

Brak komentarzy: